Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2015, Numer 1 (151)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wąsy Grzegorz Grochowski s. 8-20
Plebejski, populistyczny, posthistoryczny : formy polityczności sarmatyzmu masowego Przemysław Czapliński s. 21-45
Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona Jakub Niedźwiedź s. 46-62
Kategoria sarmatyzmu w dyskursie "Gazety Wyborczej" Paweł Bohuszewicz s. 63-83
"Zamawianie" Realnego :  konstruowanie tożsamości fantazmatycznej "narodu politycznego" Romana Kolarzowa s. 84-95
Peryferyjna samosterowność i ambiwalencja Adam Kubiak s. 96-107
Rzeczpospolita uczonych Erazma z Rotterdamu i República literaria Diego de Saavedry Fajardo : utopia i antyutopia? Jacek Partyka s. 108-117
Kontrreformacyjna pobożność w Kościele katolickim III RP Stanisław Obirek s. 118-139
Ciało sarmackie – ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Krzysztof Obremski s. 140-160
Twarz totalitarna Marek Hendrykowski s. 161-177
"Sarmatyzm" w natarciu i odwrocie Zbigniew Chojnowski M. Lutomierski (aut. dzieła rec.) s. 178-188
"Rzeczpospolita widziana wieloma słownikami" : o "Fantomowym ciele króla" Jana Sowy Tomasz Szymon Markiewka Jan Sowa (aut. dzieła rec.) s. 189-202
"Znaki szczególne" Dariusza Czai : hybryda rozumu i wyobraźni, dyskursu i sztuki, czyli o antropologii jako ćwiczeniu duchowym Katarzyna Majbroda Dariusz Czaja (aut. dzieła rec.) s. 203-216
Zamek i klucz Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska Zbigniew Kaźmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-231
Lustra królowej : obraz tragedii w perytekstach staropolskich i oświeceniowych przekładów Corneille'a i Racine'a Michał Bajer s. 232-252
O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej Agnieszka Czechowicz s. 253-272
Sarmatotopie : formacja sarmacka w twórczości Jacka Komudy Aldona Kobus s. 273-293
Prawdopodobieństwo i przyjemność : o kategorii «impossibile credibile» Barbara Niebelska-Rajca s. 294-310
Pokusy czasu oblężenia : o trawestacjach literatury religijnej w staropolskim piśmiennictwie politycznym Maciej Pieczyński s. 311-336
Herbarz (staropolski) jako gatunek literacki Magdalena Piskała s. 337-357
Obawy o emocje w historii Barbara H. Rosenwein s. 358-391
Uwagi o "innowacyjnych" i "czynnościowych" badaniach literackich Stefan Sawicki s. 392-403
Zejście z Jasnej Góry? : kilka uwag o długim trwaniu sarmackiej religijności Krzysztof Koehler s. 404-418
Kilka szybkich uwag na marginesie sarmatyzmu Janusz Waluszko s. 419-428
Kilka myśli o Janie Błońskim Krzysztof Dybciak s. 429-446