Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2011, Numer 1/2 (127-128)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cogito i historia szyszynki Grzegorz Grochowski s. 6-12
Uniwersalia ugruntowane empirycznie Anna Wierzbicka s. 13-30
Kultura, umysł, mózg Clifford Geertz Adam Dziadek (tłum.) Jan Kordys (tłum.) s. 31-42
Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 43-59
Zwierzę mniej doskonałe Daniel Heller-Roazen Maciej Maryl (tłum.) s. 60-74
Narracja w doświadczeniu ludzkim Hanna K. Ulatowska Grzegorz Grochowski (tłum.) Anna Kinecka (tłum.) Bogusław Zakrzewski (tłum.) s. 75-91
O języku, mózgu, ekstatycznych stanach religijnych i twórczości artystycznej Jan Kordys s. 92-106
Samoorganizacja w ewolucji mowy Pierre-Yves Oudeyer Adam Dziadek (tłum.) s. 107-133
O ewolucji przetwarzania i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow Wincenty Grajewski (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Danuta Ulicka (tłum.) s. 134-150
Neurony zwierciadlane i ewolucja języka Michael C. Corballis Maciej Mrozik (tłum.) s. 151-181
Kilka uwag o znaczeniu badań nad afazją dla teorii narracji Gloria Streit Olness Hanna K. Ulatowska Grzegorz Grochowski (tłum.) Anna Kinecka (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Bogusław Zakrzewski (tłum.) s. 183-189
Afazja i jej mózgowe mechanizmy Danuta Kądzielawa s. 190-198
Ogród - neurosemiotyka - ideologia Katarzyna Kaczmarczyk s. 199-217
Droga naukowa Anny Wierzbickiej : od składni polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej Jerzy Bartmiński s. 218-238
Propheta in patria sua Katarzyna Chmielewska s. 239-243
Bachtin i powszechna abolicja Michał Mrugalski s. 244-252
Głos, czyli wszystko Maria Prussak s. 253-257
Ekscesy (andro)tekstu Agnieszka Wróbel s. 258-264
Wokół "Kapuściński non-fiction" : próba podsumowania i ewaluacji dyskusji Paweł Zajas s. 265-278
O Domosławskim i jego krytykach Grzegorz Wołowiec s. 279-287
"Don Ildebrando" w świetle iettatury : próba interpretacji etnologicznej opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Agata Przybylska s. 289-312
Listy do Jerzego Pietrkiewicza Witold Gombrowicz s. 313-328
Nieznane artykuły z "Kuriera Porannego" Witold Gombrowicz s. 329-343
Gombrowiczowskie żarty z Heideggera Hanna Buczyńska-Garewicz s. 345-353
Niemożliwa, ale niezbędna Henryk Markiewicz s. 355-360
Przebieram nogami Marian Płachecki s. 361-367
[Szanowna Redakcjo!...] Maciej Adamski s. 368-369