Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1997, Numer 5 (47)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzenie i kompleksy Anna Nasiłowska s. 1-3
Miłosz i Rosja : z perspektywy szwedzkiej Per-Arne Bodin s. 5-23
Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej : twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 25-39
Jaka zmiana warty? : problem pokolenia w dzisiejszej literaturze Anna Legeżyńska s. 41-52
Ból nie-istnienia : o "postmodernistycznej" powieści Tomka Tryzny Michał Masłowski s. 53-67
Nicowanie Lacana Paweł Dybel s. 69-79
Z profilu i en face : z problematyki komunikacji literackiej Tadeusz Klimowicz s. 81-100
Samowiedza w samych wierszach : autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza Adam Poprawa s. 100-114
"Wśród rzeczywiście współczesnych a urojonych możliwości" Anna Czabanowska-Wróbel s. 114-119
Odmładzanie Młodej Polski : na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski" Andrzej Z. Makowiecki s. 120-124
Niewy(ob)rażalne : uwagi kognitywistyczne Wojciech Baluch s. 125-131
Elitaryzm a demokratyzacja parnasu : sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej Małgorzata Anna Packalén s. 133-152
Nowy widnokrąg : z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego Zygmunt Ziątek s. 153-168