Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2000, Numer 4 (63)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vlepki Anna Nasiłowska s. 4-6
"Żywe archiwa" : pamięć publiczna, zaszczepianie treści, kontekst : Libera, Haacke, Wodiczko Sven Spieker Anna Sierszulska (tłum.) s. 7-27
Muzyka w literaturze : perspektywy współczesnych badań Andrzej Hejmej s. 28-36
Strojenie instrumentów metodologicznych : ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym Maksymilian Kapelański s. 37-56
Projektowanie miasta : o dyskursie urbanistycznym dwudziestolecia Elżbieta Rybicka s. 57-72
Gry z "tandetą" w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych : rekonesans Magdalena Miszczak s. 73-83
Pamiętajcie o obrazach Edward Balcerzan s. 85-91
Świadomość awangardy Julian Kornhauser s. 92-95
Kilka uwag o biografii, muzyce i języku Michał Rusinek s. 96-101
Słowa i obrazy, czyli Juliusz Słowacki o sztukach plastycznych Danuta Sosnowska s. 102-106
Bolesna świadomość formy : inspiracje plastyczne w poezji Dariusza Bugalskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 107-117
Między biblioteką a ikonosferą Aleksandra Ubertowska s. 118-122
Epistolarny autoportret artysty Kinga Ciapała-Gędłek s. 123-130
Przemieniony Rawenną : Różewicza poetycka kontemplacja światła Katarzyna Grabowska s. 131-140
Problem ekphrasis : dwa "Widoki Delft" : Adam Czerniawski i Adam Zagajewski Adam Dziadek s. 141-151
Monet jako arcywzór Andrzej Mencwel s. 153-158
Kompozycje muzyczne Witkacego Tomasz Bocheński s. 159-166
Naśladownictwo Apolla John Sallis Olgierd Kurowski (tłum.) s. 167-173
Polonistyczne spotkania na szczycie Bernadetta Chachulska s. 175-180
[Szanowny Panie Redaktorze...] Bronisław Świderski s. 181-182