Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1999, Numer 6 (59)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O gatunkach to i owo Włodzimierz Bolecki s. 4-6
W stronę genologii multimedialnej Edward Balcerzan s. 7-24
"Zagłada gatunków" Stanisław Balbus s. 25-39
Gatunki i konfesje w badaniach "gender" Inga Iwasiów s. 41-55
"Kosmos" Witolda Gombrowicza : genologiczne podstawy hipotez sensowności Leonard Neuger s. 57-70
Wszystko o Chopinie Michał Głowiński s. 71-74
Ripa w pigułce Adam Karpiński s. 75-82
Ingarden ponowoczesny? Zofia Mitosek s. 83-90
Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę Kazimiera Szczuka s. 91-101
Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza Renate Lachmann Jan Balbierz (tłum.) Piotr Lachmann (tłum.) s. 103-119
Schulz i Witkacy : głos drugi Marta Skwara s. 121-137
Witkacy Arystotelesem "podszyty" : Mimesis i Czysta Forma Krzysztof Obremski s. 139-147
Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana : zwycięstwo ciała czy ducha? Elżbieta Zarych s. 149-160
Dowodzenie vs. perswazja : dwa modele krytycznej działalności Stanley Fish Krzysztof Abriszewski (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) s. 161-173
Gonić harcowników? Andrzej Szahaj s. 175-179