Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1995, Numer 6 (36)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyczna korona Anna Nasiłowska s. 1-4
Kościuszko czyli sen o współczesności François Rosset Krzysztof Błoński (tłum.) s. 5-18
Geniusz poety, geniusz narodu : Mickiewicz wobec powstania listopadowego Zofia Stefanowska s. 19-31
Ballady i romanse Marta Piwińska s. 32-43
Śmiech jowialny Dorota Siwicka s. 44-52
O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu Arent van Nieukerken s. 53-68
Trop w imadle historii idei : o literaturoznawczej koncepcji symbolu Agata Stankowska s. 69-81
Cenzura w Przywiślańskim Kraju Zbigniew Przybyła s. 82-86
Nasz pozytywizm Edward Pieścikowski s. 86-91
Dobra robota Henryk Markiewicz s. 91-97
Kijem go i marchewką Michał Głowiński s. 97-105
"Księga Słów Pana" Jakuba Franka : nowe spojrzenie Chone Shmeruk s. 107-119
Arcydziełko Mickiewicza Aleksander Nawarecki s. 119-129
"Fatum" i "Ciemność" : na marginesie dwóch "dantejskich" wierszy Cypriana Norwida Agnieszka Kuciak s. 130-135
O przemówieniach Mickiewicza Zofia Trojanowiczowa s. 137-147
Mowa, pismo, mesjanizm : według Mickiewicza Mikołaj Sokołowski s. 148-157
Życie wewnętrzne obrazów Caspara D. Friedricha Wiesław Trzeciakowski s. 157-164