Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2015, Numer 4 (154)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pisanie i działanie Anna Nasiłowska s. 9-12
Materia, ciało, wizualność, czyli jak lepiej zrozumieć pisanie Marta Rakoczy s. 13-32
Oko i ręka : piśmienności wieku XIX Malgorzata Litwinowicz-Droździel s. 33-47
Rysowanie słów : praktyki piasnia wśród Indian E'ñepá (Amazonia wenezuelska) Tarzycjusz Buliński s. 48-69
Oto, co czyni pismo : Księgi Świątyni Pamięci w Puławach i ich sprawcza moc Hanna Jurkowska s. 70-94
"Aż do najmniejszej kropki" : o prawie i biurokracji filomatów Agata Sikora s. 95-118
"Dosyć nie umiem pisać" - „Dzienniczek” Faustyny Kowalskiej jako wydarzenie piśmienne i tekstowe Piotr Kubkowski s. 119-138
Męka kopisty i rozkosz kaligrafa : przyczynek do problemu psychodynamiki pisma w europejskim średniowieczu Paweł Majewski s. 139-158
"Pisać też będę ohydnie" : praktyki piśmienne czeskiego undergroundu Weronika Parafianowicz-Vertun s. 159-182
Procedura i proces : piśmienna sztuka «performance» Jadwigi Sawickiej Agnieszka Karpowicz s. 183-204
Pisarstwo historyczne : trudne związki teorii z praktyką Anna Ziębińska-Witek Ewa Domańska (aut. dzieła rec.) s. 205-212
Mieliśmy swój modernizm Tomasz Bocheński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 213-224
Monumentalna monografia Bartłomiej Krupa S. Buryła (aut. dzieła rec.) O. Krawczyńska (aut. dzieła rec.) J. Leociak (aut. dzieła rec.) s. 225-235
Zadeptanym tropem literackości Piotr Michałowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 236-246
W poszukiwaniu tekstowych wykładników fikcji Justyna Tabaszewska Joanna Jeziorska-Haładyj (aut. dzieła rec.) s. 247-256
Karta etyki globalnej w słowach uniwersalnych Anna Wierzbicka s. 257-279
Gramatyka milczenia świadków Irena Grudzińska-Gross s. 280-292
Czy o zmierzchu wylatuje sowa Minerwy? : rozważania z fenomenologii samoświadomości : studium dwóch wizji - Gombrowicz i Nietzsche Hanna Buczyńska-Garewicz s. 293-306
Kolce Grünewalda : "Róża" i Ołtarz z Jsenheim Katarzyna Szewczyk-Haake s. 307-325
Antyliterackie, a więc literackie : o "Nikiformach" Edwarda Redlińskiego Marta Bukowiecka s. 326-353
Kwestia żydowska Berel Lang s. 354-370
Rysowanie, pisanie i kaligrafia Tim Ingold s. 371-392
Macierze spójności Jerzy Olek s. 393-401
O zapomnianych wierszach Juliana Kawalca z 1947 roku Kamila Budrowska s. 402-410
Marian Maciejewski (1937-2013) - romantyzm, genologia, krytyka kerygmatyczna Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 411-418
Profesor Erazm Kuźma (3 IV 1926 – 21 III 2014) : szkic do portretu nieukończonego Piotr Michałowski s. 419-426
Dwie lub trzy rzeczy, których nie wiemy o Ani... : dr Anna Bujnowska (10 III 1949 - 22 VI 2015) Izabela Jarosińska s. 427-431
Uzupełnienie do artykułu: "Kawałek tortu „Fedora”. Męskocentryczna wyobraźnia Jerzego Andrzejewskiego. Rekonesans badawczy" (Numer 2 Wojciech Śmieja s. 432