Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2009, Numer 3 (117)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Błoński, nasz współczesny Ryszard Nycz s. 6-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kobiety, wiem to, pisać nie powinny Magdalena Siwiec s. 11-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Conradzie i Piłsudskim Stefan Zabierowski s. 33-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji Knut Andreas Grimstad Magdalena Lachman (tłum.) Michał Lachman (tłum.) s. 47-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Witold Gombrowicz : sceny w przestrzeni euklidesowej Maria Zadencka s. 63-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paralaksy Tymoteusza Karpowicza Bartosz Małczyński s. 85-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Do granic : Olga Tokarczuk i Władysław Strzemiński Wojciech Bałus s. 103-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od europejskiej ekspansji i kolonializmu po doświadczenie polskie Hanna Gosk s. 121-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Norwid perspektywiczny Michał Kuziak s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Takich ogrodów nie znajdziesz na świecie... Anna Czabanowska-Wróbel s. 140-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Joanny Tokarskiej-Bakir książka o legendzie krwi Feliks Tych s. 147-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słownik rodzajów i gatunków literackich Roma Sendyka s. 152-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść", czyli filozoficzne dawanie świadectwa Berel Lang Anna Ziębińska-Witek (tłum.) s. 163-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czystość, brud i chaos rewolucji : o dwóch częściach "Przedwiośnia" Łukasz Pawłowski s. 176-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznej Hanna Konicka s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od modernizacji do postwernakularyzmu : najnowsze badania nad nowoczesną kulturą jidysz Karolina Szymaniak s. 199-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dreszcz zachwytu i historia literatury za granicą Bożena Shallcross s. 212-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu Dorota Samborska-Kukuć s. 218-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery zwrotki staropolskiej pieśni "Maryja, czysta dziewice..." Wacław Twardzik s. 234-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między buntem a ucieczką : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Jan Błoński s. 245-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pierwszy tekst Jana Błońskiego o Witoldzie Gombrowiczu Marian Zaczyński s. 258-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mój Chatwin : w dwudziestą rocznicę śmierci pisarza : Bruce Chatwin, 1940-1989 Izabela Jarosińska s. 262-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadka Domuntówny Małogrzata Büthner-Zawawdzka s. 269-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zostanie po mnie ta siła fatalna..." Marian Maciejewski s. 278-282
  Zacytuj
 • Udostępnij