Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2002, Numer 1/2 (73/74)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia i etyka Anna Nasiłowska s. 4-6
Czytać, aby żyć Martha Nussbaum s. 7-24
Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej : uwagi tłumacza Agata Bielik-Robson s. 25-31
Przed prawem : interpretacja, literatura, etyka Michał Paweł Markowski s. 32-50
Etyka zasad a etyka wrażliwości Richard Rorty Daria Abriszewska (tłum.) Andrzej Szahaj (tłum.) s. 51-63
Od metafizyki do etyki Anna Burzyńska s. 64-80
Sztuka a krytyka etyczna : przegląd najnowszych kierunków badań Noel Carroll Jan Zięba (tłum.) s. 81-115
Słowa : z prawdy, ducha i litery Anna Pajdzińska s. 116-124
Aporie, skandale, wyrwy w tekście : etyka opowieści o Zagładzie Aleksandra Ubertowska s. 125-139
Dwa wyroki - jedno prawo? : o kilku problemach interpretacji prawniczej Beata Przymuszała s. 141-152
O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej Bożena Witosz s. 153-157
Persona grata Anna Legeżyńska s. 158-162
Literatura - Muzyka : nowe propozycje badawcze Adam Dziadek s. 163-169
Pisanie namiętności Jarosław Płuciennik s. 170-173
Misio siedział i płakał Jerzy Madejski s. 174-179
Pije meta do story, piją obie do postu Krzysztof Uniłowski s. 180-188
Dyskrecja Anna Czabanowska-Wróbel s. 189-195
Modlitwy kapłanów, modlitwy żebraków Alina Molisak s. 197-208
Miłość na wygnaniu : "Niekochana" Adolfa Rudnickiego Józef Wróbel s. 209-225
Wielki Językoznawca : "pokora w parze z majestatem" i scholastyka Krzysztof Obremski s. 226-234
"Dziennik 1954" Leopolda Tyrmanda : narracja jako narzędzie autokreacji Agata Zawrzykraj s. 235-253
Antysemityzm jako modyfikator znaczeń Tomasz Żukowski s. 254-258
Chcieliśmy rynku... Krzysztof Uniłowski s. 259-268
Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji Krzysztof Gajewski s. 269-276
Myślenie o retoryce Jakub Zdzisław Lichański s. 277-289
Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego Michał Rusinek s. 290-294
"Swój do swego po swoje?" : kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego Tomasz Kunz s. 295-301
Zadzwonić do Miry Małgorzata Baranowska s. 302-307
Ankieta "Tekstów Drugich" : 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku s. 308
Odpowiedź na ankietę "10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku" Ryszard Löw s. 309-310
Odpowiedź na ankietę Małgorzata Juda-Mieloch s. 310
[Szanowny Panie Redaktorze...] Adam Czerniawski s. 311