Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2012, Numer 6 (138)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura i e-społeczeństwo Maciej Maryl s. 6-13
Literatura w kulturze przemysłowej Harro Segeberg s. 15-37
Poetyckie penetracje : literatura, jej tłumacze i wydawcy na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918) Paweł Zajas s. 38-61
Autor jako marka Dominik Antonik s. 62-76
Kim jest pisarz (w internecie)? Maciej Maryl s. 77-100
Okładkowy stan posiadania : w literaturze najnowszej Magdalena Lachman s. 101-117
GayRL czy QueeRL? Piotr Sobolczyk s. 119-128
Literatura, język i media Michał Wróblewski s. 129-135
O społecznej naturze czytania Elizabeth Long Maciej Maryl (tłum.) s. 136-166
Odzyskiwanie moralności : socjologia pragmatyczna i literaturoznawstwo Shai M. Dromi Eva Illouz Jarosław Płuciennik (tłum.) Michał Wróblewski (tłum.) s. 167-187
Anatomia bluesa : studium z semiotyki kultury Marek Hendrykowski s. 188-209
Czytanie gry : o proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier komputerowych Piotr Sterczewski s. 210-228
Transkrypcja tekstów hiphopowych (rapu) w świetle teorii wiersza Tomasz Kukołowicz s. 229-245
Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja Jarosław Płuciennik s. 246-257
Tekst jako plik : techno-społeczne wymiary czytania na przykładzie przemian procesów dystrybucji tekstów akademickich Mirosław Filiciak s. 258-269
Użytkownik, nadawca i odbiorca w Web 2.0 : uwagi o różnych sposobach odnoszenia się do literatury w serwisie Twitter Marek Kaźmierczak s. 270-286
"Wynaturzone" Forum Fanów Małgorzaty Musierowicz jako interakcyjna maszyna interpretacyjna : studium przypadku Olga Dawidowicz-Chymkowska s. 287-299
Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny Izabella Adamczewska s. 300-312
Strategie subwersywne w polskiej literaturze XXI wieku Piotr Marecki s. 313-324
Kobiece archiwa - spiżarnie pamięci : polityka tożsamości w (auto)biografiach kobiet po 1989 roku Agnieszka Mrozik s. 325-341
Manifest Kreatywnych Anna Nasiłowska s. 342-345
Jak napisać historię grafomanii Piotr Rysztowski s. 346-357
Nowe media jako nasi wspólnicy : o sprawczości technologii na podstawie myśli Bruno Latoura Aleksandra Kil s. 358-372
Rzecz o Berku Neumanie, drukarzu wileńskim Ryszard Löw s. 373-381
Passing a powrót do korzeni : na pięćdziesięciolecie książki Hertza "Żydzi w kulturze polskiej" Hanna Buczyńska-Garewicz s. 382-392
Nauka i śledztwo : o sposobach portretowania nauki w powieściach kryminalnych (na wybranych przykładach) Bernadetta Darska s. 393-403
Wszyscy jesteśmy - piratkami : kto/co w performatywności przeciw ACTA i za Pussy Riot? : Jakie "socjologie literatury" (zawsze powszechnej)? : Czy po-etyka po...? Tomek Kitliński s. 404-419