Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1996, Numer 4 (40)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice współczesności Anna Nasiłowska s. 1-4
Teksty i głosy : z zagadnień poetyki modernizmu Włodzimierz Bolecki s. 5-19
Poetyka epifanii a modernizm : od Norwida do Leśmiana Ryszard Nycz s. 20-38
I cóż dalej, dziwna monado? : Witkacy u progu niepodległości Jan Błoński s. 39-51
Kicz jest w nas : Gombrowicza romans z kiczem Jerzy Jarzębski s. 52-70
Niebezpieczne związki : jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej Ewa Kraskowska s. 71-91
Wątpliwe rozstanie z utopią Przemysław Czapliński s. 92-105
Prawda jest mniejszym złem Andrzej Werner s. 106-112
Ostatnia książka Stefana Żółkiewskiego Lidia Burska s. 112-115
Włoskie "Fraszki" Aleksander Wilkoń s. 115-122
Gombrowicza wizerunek odwrócony Kazimierz Bartoszyński s. 122-128
Dwie książki o Singerze Chone Shmeruk s. 128-134
Pęta "Opętanych" Dorota Korwin-Piotrowska s. 135-153
Konstrukcje homoseksualizmu w "Dzienniku" Jana Lechonia : (próba innej lektury) Roman Koropeckyj Joanna Niżyńska (tłum.) s. 154-168
Okno w getcie Jacek Leociak s. 169-181