Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2014, Numer 1 (145)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Afektywne manifesty Ryszard Nycz s. 9-13
Afektywna historia sztuki Luiza Nader s. 14-40
Afektywny awangardyzm Agnieszka Dauksza s. 41-66
Laboratorium antropofikcji : prolegomena Arkadiusz Żychliński s. 67-83
Miejsca, które straszą : (afekty i nie-miejsca pamięci) Roma Sendyka s. 84-102
Krajobrazy postpamięci Aleksandra Szczepan s. 103-126
Gdzie jest miejsce dla polskich Sprawiedliwych? : strategie pamięci na warszawskim Muranowie Maria Niziołek s. 127-141
Czy naturalistycznie konceptualizowana kategoria intersubiektywności zredefiniuje podstawowe pojęcia poetyki? Bożena Witosz Magdalena Rembowska-Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 142-150
Czas przestrzeni : problematyka spacjalna a współczesna teoria literatury Katarzyna Szalewska Elżbieta Konończuk (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sidoruk (aut. dzieła rec.) s. 151-161
Kłopotliwy Miłosz Anna Legeżyńska Marzena Woźniak-Łabieniec (aut. dzieła rec.) s. 162-168
Performatywność obrzydzenia Sara Ahmed Anna Barcz (tłum.) s. 169-191
Humanistyka płaskiego świata Jan Sowa s. 192-207
Lewica akademicka : między hipokryzją i iluzją Michał Paweł Markowski s. 208-214
Polska postkolonialna przygoda Krzysztof Zajas Dariusz Skórczewski (aut. dzieła rec.) s. 215-227
Krajobraz poboloński : widok z okna poznańskiego nauczyciela (akademickiego) Anna Legeżyńska s. 228-240
We władzy pozoru? Aleksander Fiut s. 241-248
Miłosz i Милош : autobiografia fantazmatyczna Małgorzata Szumna s. 249-272
Rachela Auerbach opłakuje ślady, resztki, widma, wyrwy z ziemi Aleksandra Ubertowska s. 273-292
Zwrot performatywny w muzeach : między teorią a praktyką Anna Ziębińska-Witek s. 293-308
Augustine : króliczek Charcota Adrianna Alksnin s. 309-326
U wód : o nienowoczesności uzdrowiska Wojciech Tomasik s. 327-334