Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2010, Numer 5 (125)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi praktyka o teorii Marta Zielińska s. 6-8
Post-postkomunizm a kulturowe wojny Leszek Koczanowicz s. 9-21
Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią Dorota Kołodziejczyk s. 22-39
Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim : pytania sceptyka Grażyna Borkowska s. 40-52
Komparatystyka kulturowa : interpretacja i egzystencja Andrzej Hejmej s. 53-64
Antropologia pozytywizmu czy jego czarna legenda? Henryk Markiewicz s. 65-79
W poprzek i na skos : uwagi na marginesie książki "Kulturo-znawstwo : dyscyplina bez dyscypliny"? Łukasz Biskupski s. 80-89
Podzwonne (nie tylko) dla kanonu Hanna Gosk s. 90-95
Uprawianie badań kulturowych Jonathan Culler Maciej Maryl (tłum.) s. 97-109
Jak rodzi się barbarzyństwo Julia Kristeva Paulina Małochleb (tłum.) s. 110-122
"Zapoznać się z istotną swoją strukturą" Ewa Graczyk s. 123-128
Język żałoby i buntu : postzależnościowy dyskurs psychoanalityczny Hansa Joachima Maaza Brygida Helbig-Mischewski s. 129-139
"Antropologia jako rodzaj pisarstwa" : krytyka tekstualna a kwestia refleksyjności w antropologii kulturowej Wojciech Kruszelnicki s. 140-155
Sztuka niemożliwej możliwości Katarzyna Bojarska s. 156-166
Możliwa historia literatury Ryszard Nycz s. 167-184
Antropologiczny sen Lorda Jima Marek Pacukiewicz s. 185-199
Między Hiobem a homo sovieticus : o "Losie człowiekia" Siergieja Bondarczuka w aspekcie transsemiotycznym Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 200-212
"Którzyśmy serca swoje jedli i krew swoją pili" : cielesność w twórczości Wisławy Szymborskiej Agnieszka Dauksza s. 213-225
Etos akademicki : między tradycją i wyzwaniami współczesności Jerzy Brzeziński s. 227-235
Rosja mentalna Miłosza Zbigniew Kaźmierczyk s. 237-246
Wspomnienie o Profesor Pszczołowskiej Zbigniew Kloch s. 247-249