Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2010, Numer 4 (124)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literackie tworzenie rzeczywistości Grzegorz Grochowski s. 6-14
Sztuka w perspektywie operacyjnego konstruktywizmu Niklasa Luhmanna Erazm Kuźma s. 15-29
Empiryczna Nauka o Literaturze : kierunek w badaniach literackich i szkoła naukowa Bogdan Balicki s. 30-50
Granica literaturoznawstwa : analiza systemowa Bartosz Ryż s. 51-61
Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata? Jarosław Płuciennik s. 62-72
Narracyjne modele intersubiektywności Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 73-87
Kognitywna vs. Kognicyjna? : Poetyka vs. Poietyka? Piotr Sobolczyk s. 88-100
Jak spostrzegawczy jest beobachter? : Metateoretyczne problemy literaturoznawcze Międzyinstytuowego Koła Naukowego Teoretyków Literatury obserwator/beobachter jako przykład polskiego konstruktywzimu Paweł Wolski s. 101-112
Kognitywizm w poetyce i stylistyce Marek Bernacki s. 113-118
Awangarda : niedokończony projekt Jerzy Franczak s. 119-125
Literatura, głupcze? Grzegorz Marzec s. 126-135
Opowieści amalgamatyczne Mark Turner Jarosław Płuciennik (tłum.) s. 137-150
Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny Siegfried Schmidt Bogdan Balicki (tłum.) s. 151-167
Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość Andrzej Skrendo Agata Zawiszewska Steven Tötösy de Zepetnek s. 169-179
Szczególny rodzaj nieprzekładalności : o pewnym kłopocie z zakresu teorii przekładu z nieustannym odwołaniem do hermeneutyki Andrzej Skrendo s. 180-196
Nowy prototyp genologii Maciej Adamski s. 197-205
Niemożliwa katharsis : Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają "Poetykę" Arystotelesa Cezary Zalewski s. 207-220
Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie : próba analizy "empatycznej wizji" Justyna Tabaszewska s. 221-234
Gdy żadna ulica nie ma sensu : wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów Jacek Kopciński s. 235-246
Czeska tradycja humoru i mistyfikacji Štěpán Balík s. 247-266