Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2013, Numer 1-2 (139-140)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ubi leones Grzegorz Grochowski s. 6-12
Humanistyka ekologiczna Ewa Domańska s. 13-32
Natura u kresu (ekocyd) : podmiotowość po katastrofie Aleksandra Ubertowska s. 33-44
O przedmiotach nacechowanych erotycznie z perspektywy studiów nad rzeczami Grażyna Gajewska s. 45-59
Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze Anna Barcz s. 60-79
Angelus Novus spogląda w przyszłość : o antyhumanizmie, który przezwycięża nicość Olga Cielemęcka s. 80-96
Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka Magdalena Radkowska-Walkowicz Monika Bakke (aut. dzieła rec.) s. 97-105
Zwierzęta mają głos Anna Barcz D. Dąbrowska (aut. dzieła rec.) P. Krupiński (aut. dzieła rec.) s. 106-114
Od kukły do cyborga : teologia i technologia Piotr Bogalecki Rafał Ilnicki (aut. dzieła rec.) s. 115-124
"Animal studies", dyscyplinarność i post(humanizm) Cary Wolfe Karolina Krasuska (tłum.) s. 125-153
Bioetyka inaczej, czyli o tym, jak współżyć z maszynami, ludźmi i innymi zwierzętami Joanna Żylińska Anna Barcz (tłum.) s. 154-172
Człowiek czy nie-człowiek: głos Vincenza w sprawie golema Dorota Burda-Fischer s. 173-184
Nocna strona świata : "Romantyczność" i "Ucieczka" Adama Mickiewicza: próba lektury nieantropocentrycznej Katarzyna Buszkowska s. 185-200
Gombrowicz poprawia Nietzschego : kilka uwag o "Szczurze" Łukasz Tischner s. 201-207
"Homofobia", czyli wszystko zostaje w rodzinie Mikołaj Marcela s. 208-223
Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall Anna Dobiegała s. 224-237
W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium : tradycje, hipotezy, propozycje Ryszard Nycz s. 239-255
Bezmiar i nadmiar : neurotyczna osobowość historii sztuki, czyli historia sztuki jako źródło cierpienia Marta Leśniakowska s. 256-268
Od globalnej do alterglobalistycznej historii sztuki Piotr Piotrowski s. 269-291
Metamodernistyczna oscylacja lub podmiot i tożsamość po postmodernizmie Jacek Kubera s. 293-304
Tożsamość narracyjna: problemy Paweł Bohuszewicz s. 305-322
Pryzma - zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieux de mémoire) Roma Sendyka s. 323-344
Žižek w cyberprzestrzeni Bartosz Wójcik s. 345-360
Ucyfrowienie - echo informacyjne - recepcja dzieła zdigitalizowanego Aleksandra Wójtowicz s. 361-371
Korespondencja Władysław Panas Jurij M. Łotman Paweł Panas (tłum.) s. 372-377
"Y". Proca i jęk namysłu : w odpowiedzi profesorowi Andrzejowi Szahajowi Michał Januszkiewicz s. 378-385
Dramat interpretacji Andrzej Szahaj s. 386-390
Tekst kapelusza : (pod pretekstem Roku Bolesława Prusa) Izabela Jarosińska s. 391-394
Noty o autorach. s. 395-400