Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2011, Numer 5 (131)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłosz - nieunikniony Zdzisław Łapiński s. 6-9
Czesław Miłosz : poeta XX wieku w przestrzeni publicznej Ryszard Nycz s. 11-23
Od "grzechu anielstwa" do "uważności" czyli poezja jako instalowanie się w świecie Marek Zaleski s. 24-36
Poezja wyjaśniająca swoj własny rodowód : Czesław Miłosz a John Ashbery Nieukerken Arent van s. 37-52
Poeta i sygnatury Bożena Shallcross s. 53-61
Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego Stefan Chwin s. 62-81
Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy Ewa Kołodziejczyk s. 82-96
"Dolina Issy" w dokumentach cenzury : wokół odwilżowej recepcji powieści Czesława Miłosza Marzena Woźniak-Łabieniec s. 97-111
Perspektywy edytorskie wynikające z penetracji archiwów cenzury (1948-1958) Kamila Budrowska s. 112-121
W przestrzeni przekładu : Czesława Miłosza i Emanuela Swedenborga tłumaczenia rzeczy ostatecznych Piotr Bukowski s. 122-136
Intelektualista ekstatyczny Ewa Domańska s. 137-143
Rzecz na łasce opowieści : na marginesie "Rzeczy i Zagłady" Bożeny Schallcross Katarzyna Bojarska s. 144-152
Metafora z przyległościami Marta Ewa Rogowska s. 153-160
Fotografia i wydarzenie Martin Jay Tomasz Bilczewski (tłum.) Mateusz Szczerba (tłum.) s. 161-182
Miejsca autobiograficzne : propozycja w ramach geopoetyki Małgorzata Czermińska s. 183-200
Pamięć i miasto : palimpsest vs. pole walki Elżbieta Rybicka s. 201-211
"Objeżdżamy Europę : objeżdżamy mapę" : dziennik okrętowy Mirona Białoszewskiego Anna Śliwa s. 212-230
Zrozumieć Śląsk : różnica kulturowa i granice teorii Jan P. Hudzik s. 231-243
W stronę Maubert-Mutualité, czyli w poszukiwaniu straconego miejsca Blanka Brzozowska s. 244-254
Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury Elżbieta Konończuk s. 255-264
"Umysł w stanie nieustannego tworzenia" : o krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym Dorota Kozicka s. 265-274
My dziewiętnastowieczni albo krytyka spóźnionych Ryszard Koziołek s. 275-283
Stanisław Brzozowski - poeta i filozof : krytyka jako poezja progresywna w "Głosach wśród nocy" Joanna Orska s. 284-294
"Głosy w nieznane noce" : krytyczna wartość niesamowitego w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego Tomasz Mizerkiewicz s. 295-305
Po cóż jechać do Turcji? Izabela Jarosińska s. 307-310