Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2005, Numer 5 (95)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niebezpieczne związki Włodzimierz Bolecki s. 4-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii interpretacji Katarzyna Rosner s. 9-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antropologia, humanizm, interpretacja Michał Paweł Markowski s. 16-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
O funkcji poznawczej "literatury" i "wiedzy o literaturze" : tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa Danuta Ulicka s. 26-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metafory, które "wiedzą", czym jest tłumaczenie Edward Balcerzan s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939 Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz s. 53-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wersyfikacja reportażu Witold Sadowski s. 82-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Autobiografia wizualna : (Foto)grafie Rolanda Barthes'a Andrzej Leśniak s. 101-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
O powieściowej epistemologii Anna Łebkowska s. 109-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kinga Dunin czyta Polskę Ewa Kraskowska s. 117-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wobec intersemiotyczności Robert Cieślak s. 124-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy tylko logos? : Hermeneutyczny sceptycyzm a retoryka Jarosław Płuciennik s. 130-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dante Romantyków : o sile recepcji i interpretacji Ryszard Kasperowicz s. 135-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na powierzchni aksjologii literatury i w środku Krzysztof Gajewski s. 140-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jedno doświadczenie? : o Zagładzie w Europie i jej echach w Ameryce Tomasz Łysak s. 149-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Duch eksperymentu Małgorzata Mikołajczak s. 155-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bouvard i Pécuchet", czyli historia w epoce podejrzeń Gisèle Séginger Piotr Śniedziewski (tłum.) s. 159-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
N/P Adam Poprawa s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakrzywienie w przestrzeni reprezentacji : parę słów o metalepsie Tomasz Swoboda s. 183-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metafizyka lektury : czyli słów kilka o Hillisa-Millera o projekcie magii dla każdego Maciej Maryl s. 195-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Fikcja wydarzeń ściśle rzeczywistych" Serge Dubrovsky Anna Turczyn s. 201-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Retoryka" w wychodku zlewni mleka Krzysztof Obremski s. 213-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
XXXIII Konferencja Teoretycznoliteracka : "Literatura i wiedza" Emilia Januszek s. 219-224
  Zacytuj
 • Udostępnij