Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy Gerrarda Winstanleya na wychowanie Łukasz Kurdybacha s. 3-17
Sprawa wychowania kobiet w znaczniejszych czasopismach polskich drugiej połowy XVIII wieku Eugenia Podgórska s. 19-33
Sprawy oświatowe w okresie Sejmu Czteroletniego Janina Ender s. 35-86
Język polski w szkołach berlińskich w latach 1797-1807 Michał Cieśla s. 87-124
"Dziennik dla Dzieci" Stanisława Jachowicza Lidia Żarów-Mańszewska s. 125-176
Poglądy pedagogiczne Wissariona Bielinskiego (1811-1848) W. Z. Smirnow Mieczysław Tanty (tłum.) s. 177-214
Poglądy Ludwika Krzywickiego na rolę i zadania oświaty dorosłych Józef Miąso s. 215-241