Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów "Przeglądu Pedagogicznego" (1882-1905) Zenon Kmiecik s. 3-15
Reforma szkolnictwa pedagogicznego w programach zawodowego ruchu nauczycielskiego Galicji w latach 1906-1914 Czesław Majorek s. 17-41
Szkolnictwo polskie w ZSRR w latach 1921-1930 Krystyna Kawecka s. 43-76
Tajne nauczanie w Wielkopolsce (1939-1945) Marian Walczak s. 77-176
Koncepcje pierwszej reformy szkolnej w Polsce Ludowej (1944-1945) Józef Jakubowski s. 177-207
"L'enseignement français de la Révolution à nos jours", P. Chevallier, B. Grosperrin, J. Maillet, Paris 1968 : [recenzja] Leonard Grochowski Pierre Chevallier (aut. dzieła rec.) Bernard Grosperrin (aut. dzieła rec.) Jean Maillet (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Kalina Bartnicka Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Prométhée s'empare du savoir. La révolution d'octobre, la culture et l'école", Georges Cogniot, Paris 1967 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Georges Cogniot (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932", Klemens Trzebiatowski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Klemens Trzebiatowski (aut. dzieła rec.) s. 217-221