Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Herezje a oświata w średniowieczu Éva Földes s. 3-45
Polityka szkolna Prus 1871-1878 Łucja Borodziej s. 47-79
Rola Nadieżdy K. Krupskiej w dziedzinie pedagogiki i oświaty pozaszkolnej Łukasz Kurdybacha s. 81-105
Reforma szkolna 1961 roku : geneza i założenia Stanisław Dobosiewicz s. 107-162
"Istorija trudowogo obuczenija w Anglii (ot Tomasa Mora do naszich dniej)", K. Salimowa, Moskwa 1967 : [recenzja] Irena Szybiak K. Salimowa (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r.", Tadeusz Wieczorek, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Miąso Tadeusz Wieczorek (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1939", Stanisław Mauersberg, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja] Wanda Garbowska Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Oświata i szkolnictwo w Polsce Ludowej", Andrzej Świecki, Warszawa 1968 : [recenzja] Leonard Grochowski Andrzej Świecki (aut. dzieła rec.) s. 171-175