Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje pedagogiczne Oświecenia : Rolland d'Erceville - Denis Diderot - Komisja Edukacji Narodowej : studium porównawcze Kamilla Mrozowska s. 3-47
Ignacy Potocki - przewodniczącym Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Bożenna Michalik s. 49-79
Początki austriackiego systemu szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1780 Czesław Majorek s. 81-101
Początkowe szkoły przyfolwarczne : studium z dziejów szkolnictwa prywatnego w Królestwie Polskim u schyłku XIX i XX w. Stanisław Urbański s. 103-142
Geneza ideałów wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej Feliks W. Araszkiewicz s. 143-174
Stan organizacyjny szkolnictwa w okręgu szkolnym krakowskim w okresie Rządu Jedności Narodowej (lipiec 1945 - styczeń 1947) Wincenty Kołodziej Zygmunt Ruta s. 175-200
Poczatki szkolnictwa na ziemiach zachodnich i północnych w Polsce Ludowej Anna Magierska s. 201-222
Z dyskusji pedagogów nad ideałem wychowawczym w okresie rewolucji społecznej w Polsce (1944-1948) Helena Chylińska s. 223-252
"Le mouvement de réforme de l'enseignement en France 1760-1798", J. Morange, J.-F. Chassaing, Paris 1974 : [recenzja] Irena Szybiak Jean François Chassaing (aut. dzieła rec.) Jean Morange (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Dydaktyka historii w Polsce, 1773-1918", Jerzy Maternicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Prawo do nauki w Polsce Ludowej", Edward Erazmus, Poznań 1974 : [recenzja] Janina Chodakowska Edward Erazmus (aut. dzieła rec.) s. 258-263
"Polityka oświatowa Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948", Józef Jakubowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Józef Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach 1848-1884", Stefan I. Możdżeń, Wrocław 1974 : [recenzja] Joanna Płaza Stefan I. Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 265-267