Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Sokołowskiego traktat o kształceniu młodzieży szlacheckiej Tadeusz Bieńkowski s. 3-9
Z prac Hugona Kołłątaja nad organizacją Gimnazjum Wołyńskiego w latach 1803-1806 w świetle korespondencji z Tadeuszem Czackim Katarzyna Buczek s. 11-28
Absolwenci Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1831-1832 Kalina Bartnicka s. 29-46
Publicystyka strajku szkolnego w 1905 r. Monika Kaflińska s. 47-62
Artur Wołyński i jego działalność popularyzująca naukę polską we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku Jan Piskurewicz s. 63-77
Dyskusja nad kwestią "numerus clausus" w 1923 roku Agnieszka Graboń s. 79-93
Pierwsze magisteria w uniwersytetach Drugiej Rzeczypospolitej Janina Chodakowska s. 95-112
Uniwersytet Latający Ryszard Terlecki s. 113-128
Stopnie naukowe w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869-1915) Aleksander Jakuszew Swietłana Parka s. 129-146
"Młodość uniwersytetu", Jan Baszkiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918", Renata Gąsior, Teresa Matuła, Kraków 1998 : [recenzja] Kalina Bartnicka Renata Gąsior (aut. dzieła rec.) Teresa Matuła (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku", Jerzy Flaga, Lublin 1998 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Joanna Schiller Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku", Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Stanisław Litak Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922", Grażyna Karolewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Jan Piskurewicz Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Kresy 1832-1864 : szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Litak Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18", Andrzej Banach, Kraków 1997 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Banach (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Słownik pedagogów polskich", pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak, Danuty Dryndy, Katowice 1998 : [recenzja] Józef Miąso Wanda Bobrowska-Nowak (aut. dzieła rec.) Danuta Drynda (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Szlakami przeszłości i czasów współczesnych", pod red. K. Puchowskiego, J. Żerki, Gdańsk 1996 : [recenzja] Bożenna Michalik Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) Józef Żerka (aut. dzieła rec.) s. 165-167