Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książki szkolne w Polsce w wieku XVI : zarys problematyki Irena Jarosz s. 3-14
Kursy dodatkowe pedagogiczne w Warszawie 1836-1848 Karol Poznański s. 15-53
Sytuacja prawna nauczyciela szkoły ludowej pospolitej w Galicji w latach 1873-1914 Wanda Smakulska s. 55-83
Początki Polskiego Związku Nauczycielskiego i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w materiałach Zespołu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych Archiwum Akt Nowych w Warszawie Janina Schoenbrenner s. 85-119
Metodyka wychowania w polskiej myśli pedagogicznej okresu międzywojennego Feliks W. Araszkiewicz s. 121-151
Uniwersytety ludowe II Rzeczypospolitej Jadwiga Sutyła s. 153-188
Problemy likwidacji analfabetyzmu w działalności oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej w latach 1918-1939 Hanna Markiewicz s. 189-212
Polityka oświatowa i działalność ZNP na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1945-1948 Wincenty Kołodziej s. 213-234
Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju oświaty arabskiej Tadeusz Wujek s. 235-259
"Dejiny českej a slovenskej pedagogiky", Jozef Matej, Bratislava 1976 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 261-262
"Wydawnictwo książek szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 1878-1918", Józef Wojtal, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Czesław Majorek Józef Wojtal (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych - wybór pism", Kazimierz Korniłowicz, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Iwona Pęczalska Kazimierz Korniłowicz (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1948", Bolesław Krasiewicz, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Janina Chodakowska Bolesław Krasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Erziehung und Gesellschaft", Robert Alt, Berlin 1975 : [recenzja] Łucja Borodziej Robert Alt (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Die Selbstbehauptung einer Nation", Christoph Klessmann, Düsseldorf 1971 : [recenzja] Łucja Borodziej Christoph Klessmann (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", pod red. R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-282