Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jana z Salisbury koncepcja filozofii i nauczania Ryszard Palacz s. 3-26
Wkład Ignacego Potockiego w nauczanie i rozwój języka polskiego Bożenna Michalik s. 27-49
Nauczanie historii w szkołach średnich Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1830 r.) Jerzy Maternicki s. 51-103
Działalność towarzystw oświatowych w Tarnowie w latach autonomii galicyjskiej Bronisław Jaśkiewicz s. 105-142
Geneza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Janina Chodakowska s. 143-160
Demokratyzacja szkolnictwa polskiego w latach 1944-1948 Stanisław Mauersberg s. 161-183
Z dziejów oświaty w Afryce Leonard Grochowski s. 185-228
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", oprac. Waldemar Voisé, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Joanna Płaza Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Pisma pedagogiczne", Jan Henryk Pestalozzi, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Bożenna Michalik Jan Henryk Pestalozzi (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"L'origine des ecoles françaises dans l'Ontario", Arthur Godbout, Ottawa 1972 : [recenzja] Irena Szybiak Arthur Godbout (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"L'enseignement en France 1800-1967", Antoine Prost, Paris 1968 : [recenzja] Kalina Bartnicka Antoine Prost (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Z dziejów radzieckiej myśli pedagogicznej", N. K. Gonczarow, Warszawa 1972 : [recenzja] Janina Chodakowska Nikolaj Kirillovič Gončarov (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Programy nauczania historii w Polsce 1918-1932", Anna Kulczykowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Anna Kulczykowska (aut. dzieła rec.) s. 244-246