Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie nauczyciela akademickiego w prawodawstwie II Rzeczypospolitej i jego konsekwencje dla badań historycznych Jarosław Jastrzębski s. 13-23
Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego Ewa Kula s. 25-71
Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku) Michał Piekarski s. 73-108
Za przykładem mistrza : Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981) służba uniwersytetowi i nauce Władysława Szulakiewicz s. 109-127
Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa : przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych Jan Szumski s. 129-158
Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety Żanna Kormanowa Jan Szumski (tłum.) s. 161-178
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna w Warszawie (1942-1944) - okupacyjna namiastka Politechniki Warszawskiej Zdzisław Mikulski s. 179-195
Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Schiller s. 197-208
Problemy edukacyjne w utworze Józefa Bychowca pt. "Rady dobrey matce" Jan Wnęk s. 209-222
"Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/61-1917/18", Andrzej Kazimierz Banach, Kraków 2009 : [recenzja] Dorota Zamojska Andrzej Kazimierz Banach (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"<< Быть русским по духу и европейцем по образованию >>. Университеты Российской империи в образповательном пространстве Центральной и Восточной Европы ХVIII-начала ХХ в.", А. Ю. Андреев, Moskwa 2009 : [recenzja] Kalina Bartnicka Аndrej Ûr'evič Andreev (aut. dzieła rec.) s. 230-245
"Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym", Agnieszka Graboń, Kraków 2008 : [recenzja] Dorota Zamojska Agnieszka Graboń (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich", Dariusz Rolnik, Wrocław 2009 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Dariusz Rolnik (aut. dzieła rec.) s. 250-261
"Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w systemie szkolnym Wileńskiego Okręgu Naukowego", Andrzej Szmyt, Olsztyn 2009 : [recenzja] Witold Zakrzewski Andrzej Szmyt (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920", Dorota Zamojska, Warszawa 2009 : [recenzja] Joanna Schiller Dorota Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 269-277