Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jan Dobrzański (1901-1997) in memoriam Karol Poznański s. 3-9
Wincenty z Beauvais OP (ok. 1194-1264) o wychowaniu Adam Fijałkowski s. 11-26
Polscy studenci na uniwersytecie w Würzburgu w XVI i XVII w. : studium statystyczne Lidia Kozieł s. 27-50
Akademia Wileńska 1773-1780 Janina Kamińska s. 51-68
Powstanie i działalność Towarzystwa Nauczycieli Szkół Ludowych (1905-1909) i Narodowej Organizacji Nauczycielskiej (1909-1914) w Królestwie Polskim Jan Konefał s. 69-80
Ukraińskie organizacje oświatowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 Jerzy Doroszewski s. 81-101
Łukasz Kurdybacha (1907-1972) : stan badań i problematyka badawcza Kalina Bartnicka s. 103-145
Edukacja i struktura społeczeństwa : uwagi wstępne Józef Miąso s. 147-155
"L'enseignement du français à l'école primaire : textes officiels concernant l'enseignement primaire de la Révolution à nos jours. T. 1, 1791-1879", André Chevrel, Pierre Coll, Paris 1992 ; "Les sciences dans l'enseignement secondaire français : Textes Officiels. T. 1, 1789-1918", Bruno Belhoste, Claudette Balpe, Thierry Laporte, Paris 1995 : [recenzja] Irena Szybiak Claudette Balpe (aut. dzieła rec.) Bruno Belhoste (aut. dzieła rec.) André Chevrel (aut. dzieła rec.) Pierre Coll (aut. dzieła rec.) Thierry Laporte (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis : księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Leszek Zasztowt Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Zur Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Probleme und Perspektiven der Forschung", hrsg. von Elmar Lechner, Helmut Rumpler, Herbert Zdarzil, Wien 1992 : [recenzja] Joanna Schiller Elmar Lechner (aut. dzieła rec.) Helmut Rumpler (aut. dzieła rec.) Herbert Zdarzil (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym", Grażyna Karolewicz, Lublin 1996 : [recenzja] Józef Miąso Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Studia i kursy zawodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1868/69-1938/39", Urszula Perkowska, Kraków 1995 : [recenzja] Janina Chodakowska Urszula Perkowska (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918)", Renata Dutkowa, Kraków 1995 ; "Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939", Urszula Perkowska, Kraków 1994 : [recenzja] Janina Chodakowska Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Urszula Perkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Niemiecka historia wychowania w latach 1991-1996 Adam Fijałkowski s. 173-183
Ogólnopolska konferencja historyków wychowania "Historia - Edukacja", Gdańsk, 20 maja 1996 Bożena Michalik s. 185-186
XVIII Międzynarodowa Stała Konferencja Historyków Wychowania "Szkolnictwo w zmieniających się społeczeństwach. Badania historyczne i porównawcze (ok. 1750-1996)", Kraków, 6-9 sierpnia 1996 Jan Ryś s. 187-188