Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma litewskich szkół pijarskich w 1762 r. Łukasz Kurdybacha s. 3-23
Szkolnictwo dokształcające zawodowe w Polsce w latach 1918-1939 Józef Miąso s. 25-59
Wychowanie państwowe : do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji Kalina Bartnicka s. 61-132
Powszechność nauczania w Polsce w latach 1932-1939 Wanda Garbowska s. 133-153
Walka o kierunek pracy wychowawczej szkoły polskiej w latach 1944-1948 Stanisław Mauersberg s. 155-186
"Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918", Ryszard Wroczyński, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Walka Związku Nauczycielstwa Polskiego o postępowy program oświatowy 1919-1939", Mieczysław Marczuk, Warszawa 1970 : [recenzja] Wanda Garbowska Mieczysław Marczuk (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939 : przegląd wspomnień", Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Janina Chodakowska Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"La pensée pédagogique d'Henri Wallon (1879-1962)", Trans-Thong, Paris 1969 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 196-200
"Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej", Mieczysław Pęcherski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Mieczysław Pęcherski (aut. dzieła rec.) s. 200-202