Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unici w kolegium i gimnazjum podolinieckim 1643-1849 Mieczysław Adamczyk s. 3-36
Pierwsza w Koronie : "szkoły nowodworskie" w latach 1777-1795 : w 400-lecie powołania do życia pierwszej kolonii akademickiej w Krakowie Kamilla Mrozowska s. 37-77
Nauczyciele szkół średnich Warszawy w pierwszej połowie XIX w. : szkic do portretu grupy zawodowej Joanna Schiller s. 79-106
Oświata w Serbii w latach 1829-1914 Antoni Giza s. 107-125
Początki oświaty dorosłych i popularyzacji nauki w autonomicznej Galicji w latach 1867-1880 Ryszard Terlecki s. 127-165
Polskie piśmiennictwo pedagogiczne obcojęzyczne : zawartość i funkcje, 1918-1939 Leonard Grochowski s. 167-198
Problemy oświaty i szkolnictwa w programach i działalności głównych sił politycznych Niemiec Zachodnich (1945-1949) Łucja Borodziej s. 199-220
"Teoretyczne problemy wychowania w rodzinie rzymskiej (III w. p.n.e. - III w. n.e.)", Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 1987 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Juliusz Jundziłł (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Handbuch zu Kinder- und Jugendliteratur. Vom Beginn des Buchdruckes bis 1570", Stuttgart 1986 : [recenzja] Jerzy Drewnowski s. 223-225
"L'education des filles au temps des lumieres", Martine Sonnet, Paris 1987 : [recenzja] Kalina Bartnicka Martine Sonnet (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Russkije uniwiersitiety na grani dwoch epoch. : ot Rossii kriepostnoj k Rossii kapitalisticzeskoj", R. G. Ejmontowa, Moskwa 1985 : [recenzja] Kalina Bartnicka Regina Genrichovna Ejmontova (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Die Politik des Philologenverbandes im Deutschen Reich und in Preußen während der Weimarer Republik", Hans-Christoph Laubach, Frankfurt am Main 1986 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Hans-Christoph Laubach (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Histoire de l'education", no 27-28 (1985) ; no 29, 30, 31-32 (1986) ; no 33 (1987) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 236-238