Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja Historii Oświaty. s. 3
Historyk wychowania wobec innowacji pedagogicznych Bogdan Suchodolski s. 5-13
Wiedza o przyrodzie w Polsce XVI-XVIII wieku : funkcja edukacyjna i kierunki zainteresowań Tadeusz Bieńkowski s. 15-32
Program wychowania społeczeństwa u schyłku I Rzeczypospolitej Joanna Płaza s. 33-56
Szkoła ludowa w Galicji w latach 1772-1790 Marianna Krupa s. 57-83
Z zagadnień oświatowych warszawskich mieszczan-protestantów w czasach stanisławowskich Bożenna Michalik s. 85-109
Scheimann-Skandal : karta z dziejów studenckiej Polonii w Berlinie (1901 r.) Ryszard Ergetowski s. 111-141
Warunki rozwoju oświaty wśród robotników Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX w. Józef Miąso s. 143-174
Straty szkolnictwa na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego podczas okupacji hitlerowskiej Wincenty Kołodziej s. 175-198
Organizacja szkolnictwa ogólnokształcącego w województwie kieleckim - lata 1944-1948 Stanisław Majewski s. 199-226
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794), jej dzieło wychowania obywatelskiego", Ambroise Jobert, Wrocław 1979 : [recenzja] Kalina Bartnicka Ambroise Jobert (aut. dzieła rec.) s. 230-235
"Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice", Jerzy Maternicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Irena Szybiak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Grochowski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Szkolnictwo powszechne w Okręgu Szkolnym Krakowskim w latach 1918-1939", Zygmunt Ruta, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Terlecki Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Histoire de l'éducation". No 4 (1979) ; no 5 (1980) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 243-244
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu", Ryszard Wroczyński, Wrocław 1979 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Przegląd Historyczno-Oświatowy". R. 19 (1976) - 20 (1977) : [recenzja] Stanisław Mauersberg s. 249-254