Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejmie Grodzieńskim w 1793 roku Janina Kamińska s. 5-24
Antonina Krechowiecka (1791-1831) : zapomniana lwowska publicystka początku XIX wieku o wychowaniu dziewcząt Katarzyna Dormus s. 25-47
Obraz mniejszości narodowych w podręcznikach szkolnych jako element polityki oświatowej II RP Sviatlana Sendzer s. 49-84
Szkolnictwo w XIX-wiecznej Europie i początki pedagogiki porównawczej w Anglii Józef Miąso s. 85-146
Początki kształcenia uniwersyteckiego w Rosji : petersburski Uniwersytet Akademicki Joanna Schiller s. 147-170
"Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz w okresie sejmu czteroletniego 1788-1792 (z dodatkiem dziejów rodu i życia kanclerza w okresie wcześniejszym)", Krzysztof Tracki, Wilno 2007 : [recenzja] Janina Kamińska Krzysztof Tracki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862. Szkice do obrazu", Janina Wołczuk, Wrocław 2005 : [recenzja] Irena Szybiak Janina Wołczuk (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939)", Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2003 : [recenzja] Irena Szybiak Kazimierz Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni", Jan Draus, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Zamojska Jan Draus (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Dzienniki 1930-1936", Bronisław Żongołłowicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Leszek Zasztowt Bronisław Żongołłowicz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Z okruchów wspomnień", Marian Falski, Bydgoszcz 2007 : [recenzja] Janina Chodakowska Marian Falski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej", pod red. Teresy Zaniewskiej : [recenzja] Józef Miąso Teresa Zaniewska (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja] Stanisław Obirek Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863", Darius Staliūnas, Amsterdam-New York 2007 : [recenzja] Leszek Zasztowt Darius Staliūnas (aut. dzieła rec.) s. 197-203