Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Długosz jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka Jan Krukowski s. 3-35
Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej Stanisław Salmonowicz s. 37-64
Sprawa przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego Karol Poznański s. 65-99
Oświata dorosłych w Wielkiej Brytanii pierwszej połowy XIX w. Józef Miąso s. 101-124
Z historii wyższego kształcenia kobiet w Rosji G. A. Tiszkin s. 125-138
Sejm Nauczycielski (14-17 kwietnia 1919 r.) Stanisław Mauersberg s. 139-156
Kształtowanie się konspiracyjnych władz oświatowych na terenie wschodniej Rzeszowszczyzny w latach 1939-1944 Jan Draus s. 157-176
Belgijska polityka oświatowa w Kongu Belgijskim w latach 1945-1960 Wiktor Rabczuk s. 177-203
Współczesne problemy amerykańskiej i brytyjskiej historiografii oświatowej Leszek Zasztowt s. 205-217
"Opera Omnia (12)", Jan Amos Komenský, Praha 1978 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jan Amos Komenský (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny", oprac. Alina Aleksandrowicz, Regina Gerlecka, Wiesław Sladkowski, Stanisław Tworek, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Grzelecki Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) Wiesław Sladkowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Lumières et société en Europe de l'est: l'Université de Vilna et les écoles polonaises de l'Empire Russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille 1977 : [recenzja] Kalina Bartnicka Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939", Henryk Polak, Wrocław 1978 : [recenzja] Hanna Markiewicz Henryk Polak (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939", Marian Balcerek, Warszawa 1978 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Marian Balcerek (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939", Mieczysław Iwanicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Leonard Grochowski Mieczysław Iwanicki (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Stanisław Gawęda, Warszawa ; Kraków 1979 : [recenzja] Ryszard Terlecki Stanisław Gawęda (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Portréty slovenských pedagógov a vlasteneckých učitelov", Józef Mátej, Bratislava 1977 : [recenzja] Kazimierz Kubik Józef Mátej (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Histoire de l'éducation". Nr 1 (1978) ; nr 2-3 (1979) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 246-251