Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program wychowawczy szkół-kolonii akademickich Uniwersytetu Krakowskiego (1588-1773) Wojciech Grzelecki s. 3-36
Uniwersytet Petersburski w systemie szkolnictwa uniwersyteckiego Rosji (do lat osiemdziesiątych XIX w.) Franciszek Nowiński s. 37-57
Początkowe szkoły kolejowe w Królestwie Polskim i na Białostocczyźnie w latach 1875-1920 Marian Banaszek s. 59-89
Lwowskie "Czasopismo Pedagogiczne" z 1896 r. - propagator pedagogiki narodowej Józef Wojtal s. 91-149
Z dziejów polskiego szkolnictwa górniczego : Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim (1907-1920) Jerzy Krawczyk s. 151-175
Udział Polski w międzynarodowym ruchu pedagogicznym w okresie międzywojennym Leonard Grochowski s. 177-211
Reaktywowanie i pierwszy rok działalności TUR-u w Polsce Ludowej (październik 1944-październik 1945) Stanisław Mauersberg s. 213-234
"Jan Amos Komenský a Polsko", Marta Bečková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marta Bečková (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Przyjaciel dzieci", Fryderyk Eberhard von Rochow, Olsztyn 1982 : [recenzja] Lech Mokrzecki Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1807-1915", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1913-1939", pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Janina Chodakowska Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Schule und Diktatur. Lehrpläne und Schulbücher des Nationalsozialismus", Kurt Ingo Flessau, Frankfurt a/M 1979 : [recenzja] Łucja Borodziej Kurt Ingo Flessau (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"A History of Western Education. Vol. 3, The Modern West", James Bowen, London 1981 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski James Bowen (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Histoire mondiale de l'éducation", la dir. Gaston Mialaret, Jean Vial, Paris 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Leonard Grochowski Gaston Mialaret (aut. dzieła rec.) Jean Vial (aut. dzieła rec.) s. 255-262