Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia i peregrynacje Janusza i Krzysztofa Radziwiłłów w latach 1595-1603 : model edukacji syna magnackiego na przełomie XVI i XVII w. Wojciech Sokołowski s. 3-35
Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia Kalina Bartnicka s. 37-86
Kazimiera Bujwidowa (1867-1932) Katarzyna Garlicka s. 87-113
Szkolnictwo carskiej Rosji w świetle historiografii amerykańskiej i brytyjskiej Józef Miąso s. 115-137
Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie jako szkoła doświadczalna Tadeusz W. Nowacki s. 139-179
"Laudatio Bononiae : atti del Convegno storico italo-pollaco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell' Alma Mater Studiorum a cura di Riccardo Casimiro Lewański", Varsavia 1990 : [recenzja] Wojciech Sokołowski s. 181-182
"Ideały edukacyjne doby staropolskiej : stanowe modele i potrzeby szesnastego i siedemnastego wieku", Dorota Żołądź, Warszawa ; Poznań 1990 : [recenzja] Katarzyna Buczek Dorota Żołądź (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku : wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Les professeurs de la faculté de médecine de Paris : dictionnaire biographique 1794-1939", Françoise Huguet, Paris 1991 : [recenzja] Leonard Grochowski Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Performances scolaires de collégiens sous l'Ancien Regime : étude d'exercices latins rédigés au collège Louis-le-grand vers 1720", Marie-Madeleine Compère, Dolorès Pralon-Julia, Paris 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Marie-Madeleine Compère (aut. dzieła rec.) Dolorès Pralon-Julia (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku", Stanisław Gawlik, Warszawa 1990 : [recenzja] Janina Chodakowska Stanisław Gawlik (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii", Ryszard Terlecki, Wrocław 1990 : [recenzja] Jerzy Myśliński Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Schooling, educational policy and ethnic identity : comparative studies on governments and non-dominant ethnic groups in Europe, 1850-1940", pod red. Janusza Tomiaka, Dartmouth ; New York 1991 : [recenzja] Wiesław Theiss Janusz Tomiak (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Etos lewicy : esej o narodzinach kulturalizmu polskiego", Andrzej Mencwel, Warszawa 1990 : [recenzja] Leszek Zasztowt Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Dzieci syberyjskie : dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1923", Wiesław Theiss, Warszawa 1991 : [recenzja] Józef Miąso Wiesław Theiss (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", pod red. Mariana Balula, Warszawa 1991 : [recenzja] Ryszard Jakubów Marian Balul (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : świadectwa o szkole lat 1939-1945", pod red. Elżbiety Feliksiak, Marty Skorko-Barańskiej, Białystok 1991 : [recenzja] Leszek Zasztowt Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Marta Skorko-Barańska (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Wolna Szkoła Polska w okupowanej Francji : historia Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans 1940-1946", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Maria Pasztor Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944-1948", Stanisław Mauersberg, Wrocław 1991 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Histoire de l'Education", No No 46, 47-48 (1990) ; 49 (1991) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 215-216