Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studenci polscy z Korony i Litwy w Heidelbergu w okresie reformacji Dorota Żołądź s. 3-17
Sprawa kształcenia rzymskokatolickiego duchowieństwa świeckiego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831) Adam Winiarz s. 19-39
Warszawskie rządowe szkoły średnie w latach 1795-1862 Joanna Schiller s. 41-109
Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej : organizacja i zasięg społecznego oddziaływania Teresa Gumuła Stanisław Majewski s. 111-150
Uniwersyteckie studia pedagogiczne Janina Chodakowska s. 151-172
Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi 1918-1948 Wiesław Theiss s. 173-191
"Przegląd Wschodni". R. 1 ,1991 ; r. 2, 1992/1993, pod red. Jana J. Malickiego : [recenza] Leszek Zasztowt Jan J. Malicki (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Brevis commentatio nautica", Bartłomiej Keckermann, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bartłomiej Keckermann (aut. dzieła rec.) s. 195
"Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939)", Piotr Paweł Barczyk, Katowice 1992 : [recenzja] Janina Chodakowska Piotr Paweł Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. : zbiór studiów". T. 2, cz. 1-2, pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811)", Zygmunt Szultka, Gdańsk 1992 : [recenzja] Lech Mokrzecki Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 202-204