Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie literackie w szkołach jezuickich Emilia Sordina Małgorzata Hanna Malewicz (tłum.) s. 3-16
Gymnasium Dorpatense 1583-1625 Enn Tarvel Joanna Jarzęcka (tłum.) s. 17-26
Możliwości i potrzeby edukacyjne mieszczan polskich w XVI i XVII wieku Dorota Żołądź s. 27-45
Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich Józef Miąso s. 47-85
Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914 Leszek Zasztowt s. 87-105
Unickie szkoły początkowe w Galicji w latach 1805-1914 Florentyna Rzemieniuk s. 107-152
Kształcenie nauczycieli szkół średnich w uniwersytetach galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku Janina Chodakowska s. 153-184
Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947 Paweł Wroński s. 185-217
Szkoła polska na tle europejskim 1918-1939 Leonard Grochowski s. 219-244
"The Origins of Modern Russian Education: an Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov", Cynthia H. Whitteaker, Illinois 1984 : [recenzja] Kalina Bartnicka Cynthia H. Whitteaker (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Ludzie nauki i talentu : studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim", Ryszarda Czepulis-Rastenis, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Piłatowicz Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej : studium z pedagogiki porównawczej", Stanisław Michalski, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Annales d'histoire des enseignements agricoles", Paris 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 253-256
"Histoire de l'education", No No 34, 35-36, 1987 ; 37, 38, 39-40, 1988 ; 41, 1989 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 256-258