Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podręczniki geografii w szkołach polskich XVIII wieku Stanisław Lipko s. 3-33
Początki szkolnictwa artystycznego w Polsce w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Kalina Bartnicka s. 34-65
Stosunek konferderacji targowickiej do Komisji Edukacji Narodowej Bożenna Michalik Tadeusz Mizia s. 66-84
Kształcenie elewów górniczych w Zakładach Banku Polskiego w latach 1833-1842 Irena Rybicka s. 85-116
Stulecie działalności Francuskiej Ligi Nauczania Łukasz Kurdybacha s. 117-145
Raport o wynikach Kulturkampfu na Mazurach i Warmii Łucja Borodziej s. 146-187
"Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej", Izabela Kaniowska-Lewańska, Opole 1964 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Die Pädagogik des Johann Amos Comenius und die Anfänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert", Klaus Schaller, Heidelberg 1962 : [recenzja] Michał Cieśla Klaus Schaller (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte", Robert Alt, Berlin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mizia Robert Alt (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego 1864-1914", Maciej Demel, Wrocław 1964 : [recenzja] Bella Sandler Maciej Demel (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Studia nad historią szkolnictwa elementarnego w obwodach kieleckim i olkuskim województwa krakowskiego (1816-1862)", Antoni Artymiak, Wrocław 1964 : [recenzja] Karol Poznański Antoni Artymiak (aut. dzieła rec.) s. 199-201