Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy budżet Komisji Edukacji Narodowej 1773-1776 Władysław Maria Grabski s. 3-38
Stosunek I. Potockiego do szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji Narodowej Bożenna Michalik s. 39-65
Niektóre problemy nauczycieli szkół Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1783 Irena Szybiak s. 67-76
Po jubileuszu 200-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej Kalina Bartnicka s. 77-101
Poglądy Adolfa Diesterwega na szkołę ludową i jej nauczyciela Marianna Krupa s. 103-130
Wpływ ruchu rewolucyjnego 1905 roku na działalność pedagogiczno-oświatową Izy Moszczeńskiej Alicja Skład s. 131-164
Kościół katolicki wobec wychowania szkolnego w Polsce w latach 1918-1930 Leonard Grochowski s. 165-186
Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty i szkolnictwa na Pomorzu Gdańskim Kazimierz Kubik s. 187-221
"Histoire de la pédagogie", Janine Assa, Arnould Clausse, Maurice Debesse, Antoine Léon, Georges Snyders, Jean Vial, Paris 1971 : [recenzja] Leonard Grochowski Janine Assa (aut. dzieła rec.) Arnould Clausse (aut. dzieła rec.) Maurice Debesse (aut. dzieła rec.) Antoine Léon (aut. dzieła rec.) George Snyders (aut. dzieła rec.) Jean Vial (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Pampaedia", Jan Amos Komeński, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Chodakowska Jan Amos Komeński (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Pisma i wypowiedzi pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej", wybrała i wstępem opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Kalina Bartnicka Kamilla Mrozowska (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", Kalina Bartnicka, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Szybiak Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Na przełomie wieków. Studia z dziejów Komisji Edukacji Narodowej", Wrocław 1973 : [recenzja] Bożenna Michalik s. 237-243
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Paedagogica Historica", 13, 1-2 (1973) : [recenzja] Marianna Krupa s. 250-254
"Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905-1918", Eugenia Podgórska, Warszawa 1973 : [recenzja] Wanda Garbowska Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 254-256