Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje wychowania w polskich programach szkolnych okresu międzywojennego Maria Lipowska s. 3-48
Problem powszechności nauczania w Polsce w latach 1918-1931 Klemens Trzebiatowski s. 49-87
Z dziejów walki klerykalizmu o szkołę wyznaniową w Polsce w latach 1918-1939 Seweryn Gerus s. 89-122
Jędrzejewiczowska ustawa szkolna z 1932 roku Wanda Garbowska s. 123-141
Rozwój szkolnictwa specjalnego i opieki nad dzieckiem w Polsce okresu międzywojennego Marian Balcerek s. 143-225
Uchwała zebrania gminnego w Strzelcach dnia 6 listopada 1905 roku. s. 227-228
Uchwała zebrania gminnego w Strzelcach dnia 16 listopada 1905 roku. s. 228-229
Uchwała (374-376) zebrania gminnego gminy Sójki w Strzelcach dnia 22 grudnia 1905 roku. s. 229-230
Uchwała zebrania gminnego Sójki, wieś Strzelce, 20 lutego 1906 roku. s. 230
"Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 : materiały z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego", oprac. Stanisław Dobraniecki, Wojciech Pokora, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Krasuski Stanisław Dobraniecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Pokora (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Histoire de l'enseignement en France. Les grandes étapes 1789-1964", Félix Ponteil, Tours 1966 : [recenzja] Irena Szybiak Félix Ponteil (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Matica slovenská v našich dejinách. Sbornik stati", Bratislava 1963 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 240-244
"Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach 1918-1939", Maria Wróbel, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Bella Sandler Maria Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 244-247