Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka czartystów o oświatę ludową Olga Salimowa s. 3-39
Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Rafał Gerber s. 41-132
Jan Władysław Dawid a walka o nową szkołę w Królestwie pod koniec XIX wieku Łukasz Kurdybacha s. 133-165
Działalność Lubelskiego Towarzystwa "Światło" na polu szkolnictwa elementarnego Władysław Romanowski s. 167-205