Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium w Krakowie Witold Chmielewski s. 11-33
Poetka i nauczycielka : Marcelina Kulikowska (1872-1910) Katarzyna Dormus s. 35-72
Сталин и Луначарский : борьба за административный ресурс школьной политики для нерусских народов (1917-1929 гг.) Tamara J. Krasowickaja s. 73-99
Edukacja prawna oraz wychowanie prawne w Rosji i na Białorusi Ina Szumska s. 101-128
Ruch filozoficzny lat czterdziestych XIX wieku jako program reedukacji i modernizacji narodu Andrzej Walicki s. 129-154
Soviet Schooling as Reforming Force in shtetls of Soviet Belarus in the Interwar Period Andriej Zamojski s. 155-171
Konferencja "Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki" Joanna Schiller s. 175-181
University Archives as a Cultural Project : Russia, the first Half of the 19th Century Elena Wiszlenkowa s. 183-195
"Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б)-КПСС, 1922-1991. T. 2, Академия наук в решениях ЦК КПСС: Бюро Президиума, Президиум, Секретариат ЦК КПСС, 1952-1958", В. Ю. Афиани, В. Д. Есаков, Москва 2010 : [recenzja] Jan Szumski Vitalij Ûr'evič Afiani (aut. dzieła rec.) Vladimir Dmitievič Esakov (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w połowie XIX i na początku XX wieku", Nikodem Bończa Tomaszewski, Wrocław 2006 : [recenzja] Dorota Zamojska Nikodem Bończa Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego/Orbis pictus - Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius", Adam Fijałkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Janina Kamińska Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora", pod red. Kaliny Bartnickiej, Katarzyny Buczek, Pułtusk 2009 : [recenzja] Janina Kamińska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Университетская идея в Российской империи ХVIII-начала ХХ веков. Антология. Учебное пособие для вузов", сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, Москва 2011 : [recenzja] Joanna Schiller Andrej Ûr'evič Andreev (aut. dzieła rec.) Sergìj Ìvanovič Posohov (aut. dzieła rec.) s. 220-227
"Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2010 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 228-229