Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany w administracji polskich uniwersytetów na przełomie XVIII i XIX w. Kalina Bartnicka s. 3-39
Kultura dziecięca w Padwie XIX w. Krzysztof Stopka s. 41-49
Uniwersyteckie studia niestacjonarne w krajach kapitalistycznych : od uniwersytetu egzaminującego po model australijski Eugenia Potulicka s. 51-68
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i jego udział w reformie szkół średnich w Polsce międzywojennej Janina Chodakowska s. 69-106
Warszawskie szkoły średnie ogólnokształcące w pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej Wanda Garbowska s. 107-123
Materiały do działalności Łukasza Kurdybachy w Palestynie w spuściźnie Stanisława Kota Zdzisław Pietrzyk s. 125-131
Polskie ośrodki naukowe na Bliskim i Środkowym Wschodnie w latach 1941-1950 Jan Draus s. 133-169
Przebudowa szkolnictwa w Berlinie po II wojnie światowej Łucja Borodziej s. 171-199
Historiografia oświaty w Republice Federalnej Niemiec Józef Miąso s. 201-215
"Historia wychowania", Józef Krasuski, Warszawa 1985 : [recenzja] Kalina Bartnicka Józef Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"Zur Geschichte der fortschrittlichen Pädagogik in Polen : von den Anfängen bis zur Befreiung vom Faschismus : aus Schriften und Dokumenten", ausgewählt und eingeleitet von Wincenty Okoń, Berlin 1984 : [recenzja] Joanna Schiller Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"S wiekom narawnie : populiaryzacya nauki w Rosii. Kniga. Gazieta. Żurnał", Eleonora A. Łazarewicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Leszek Zasztowt Eleonora A. Łazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Oświata w rozwoju kulturowym polskiej wsi", Maria Biernacka, Wrocław 1984 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Maria Biernacka (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939", Witold Jakóbczyk, Poznań 1985 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Organizacja nauki w poreformiennoj Rossii", E. W. Sobolewa, Leningrad 1983 : [recenzja] Janina Chodakowska E. W. Sobolewa (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918-1939)", Franciszek Bereźnicki, Szczecin 1984 : [recenzja] Henryk Porożyński Franciszek Bereźnicki (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Antoni Bolesław Dobrowolski prekursor współczesnej edukacji", Stanisław Michalski, Warszawa ; Poznań 1984 : [recenzja] Feliks W. Araszkiewicz Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Szkolnictwo akademickie i nauka polska w okresie okupacji hitlerowskiej", Bronisław Gralak, Łódź 1984 : [recenzja] Teresa Wróblewska Bronisław Gralak (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Umerziehung und Wiederaufbau. Bildungspolitik der Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich", Hrsg. M. Heinemann, Stuttgart 1981 ; "Informationen zur erziehungs- und bildungshistorischen Forschung (ZEBF)", H. 17/18, 1982 : [recenzja] Łucja Borodziej Manfred Heinemann (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Pedagogická Encyklopédia Slovenska", Bratislava 1984 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 261-264
"Histoire de l'éducation", nr nr 22, 23-24 (1984) ; 25, 26 (1985) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 264-266
"Bollettino CIRSE", no 9, 10, 1985 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 267-272