Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo na Śląsku w okresie Polski Dzielnicowej do r. 1327 Jerzy Burchardt s. 3-48
Uniwersytecka tradycja kształcenia nauczycieli Józef Miąso s. 49-64
Pédagogie et publicité la Commission d'Éducation Nationale et le "Journal Encyclopédique" : lettres inédites de G. Piramowicz Jeroom Vercruysse s. 65-73
Potępienie i aplauz : walka o gramatykę O. Kopczyńskiego w dobie Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 75-102
Wileński Instytut Szlachecki (1834-1863) : pamięci Prof. Stanisława Kościałkowskiego Janina Godlewska s. 103-166
Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1840-1864 Florentyna Rzemieniuk s. 167-202
Historia oświaty i wychowania na łamach "Sowietskoj Piedagogiki" z 1983 roku Wojciech Grzelecki s. 203-213
"Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Lech Mokrzecki Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918". T. 1, pod red. Stanisława Michalskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Collegium Ressoviense w życiu Polaków, 1658-1983", Józef Świeboda, Rzeszów 1983 : [recenzja] Irena Szybiak Józef Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojeti dějin", Dagmar Čapková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Szkolnictwo średnie Kielc do roku 1862", Adam Massalski, Kielce 1983 : [recenzja] Józef Miąso Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Fröbel-Ehrung 1982 der Deutschen Demokratischen Republik", "Wissenschaftliche Zeitschrift", Jg. 32, H. 4/5, 1983 : [recenzja] Joanna Schiller s. 226-229
"Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864-1914", Ryszard Kucha, Lublin 1982 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Kucha (aut. dzieła rec.) s. 229-231
L'offre d'école - the Supply of Schooling", Paris 1983 : [recenzja] Czesław Majorek s. 231-235
"The Organization of Science and Technology in France 1808-1914", ed. by Robert Fox, George Weisz, Cambridge 1980 : [recenzja] Kalina Bartnicka Robert Fox (aut. dzieła rec.) George Weisz (aut. dzieła rec.) s. 236-243
"Intelignencja polska pod zaborami", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 ; "Inteligencja polska XIX i XX wieku". T. 1-2, pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981-1983 : [recenzja] Janina Chodakowska Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Das Braunschweigische Gymnasium in Staat und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Schulgeschichte des 19. Jahrhunderts", Bernd Schönemann, Frankfurt am Main 1983 : [recenzja] Lidia Jabłońska Bernd Schönemann (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Rozwój polskich badań nad wychowaniem na wsi. Cz. 2, Okres Drugiej Rzeczypospolitej", Włodzimierz Wincławski, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Włodzimierz Wincławski (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939", Mieczysław Iwanicki, Olsztyn 1984 : [recenzja] Wanda Garbowska Mieczysław Iwanicki (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Historia de la educación", Num. 1 (1982) : [recenzja] Leonard Grochowski s. 259-262
"Histoire de l'éducation", nr 14, 15-16, 17, 18, 19-20, 21, Paris 1982-1984 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 262-268