Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kamilla Mrozowska (28.I.1917-2.V.2002) Kalina Bartnicka s. 3-5
Aspekty edukacji staropolskiej : stanowe modele życia i wzory osobowe Tadeusz Bieńkowski s. 7-29
Wychowanie dziewcząt w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku Marian Surdacki s. 31-63
Reformatorskie idee Reinholda Bernharda Jachmanna z lat 1811/1812 Siegfried Baske Mirosław S. Szymański (tłum.) s. 65-74
Człowiek uniwersytetu : Michał Pełka-Poliński (1783-1848) : kariera akademicka ubogiego szlachcica na Uniwersytecie Wileńskim. Cz. 1 Kalina Bartnicka s. 75-91
Powstanie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w świetle badań archiwalnych Joanna Schiller s. 93-127
Związki Bronisława Kąsinowskiego z Wrocławskim i Krakowskim Uniwersytetem Ryszard Ergetowski s. 129-149
Stanisław Kramsztyk - popularyzator, pedagog, erudyta (1841-1907) Katarzyna Dormus s. 151-191
Działalność Komisji Opiniodawczej Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustroju szkolnictwa muzycznego w Polsce (1928/29 r.) Zofia Olszewska-Bajera s. 193-242
Seweryn Władysław Maciszewski : kartka z dziejów kryzysu w ZNP (1937-1938) Seweryn Władysław Maciszewski s. 243-253
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy", pod red. Wojciecha Iwańczaka, Krzysztofa Brachy, Kielce 1997 : [recenzja] Stanisław Litak Krzysztof Bracha (aut. dzieła rec.) Wojciech Iwańczak (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862", Adam Massalski, Kielce 2001 : [recenzja] Joanna Schiller Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 258-261
"Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej", pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Książka - Biblioteka - Szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z Konferencji naukowej, Cieszyn 4-5 listopada 1999", pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 2001 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Janusz Spyra (aut. dzieła rec.) s. 265
"Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956", John Connelly, London 2000 : [recenzja] Leszek Zasztowt John Connelly (aut. dzieła rec.) s. 266-271
"Szkoły sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej", Barbara Gromada, Lublin 2000 : [recenzja] Alicja Puszka Barbara Gromada (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939 : portret zbiorowy", Tadeusz Filipkowski, Olsztyn 1992 : [recenzja] Teresa Jaroszuk Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918-1998", Tadeusz Jałmużna, Łódź 2001 : [recenzja] Ewa Wołoszyn Tadeusz Jałmużna (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", R. Grzybowski, Gdańsk 2000 : [recenzja] Janina Chodakowska Romuald Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli", Andrzej Meissner, Rzeszów 1999 : [recenzja] Irena Szybiak Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk - Prusy Królewskie - Rzeczpospolita", Lech Morzecki, Gdańsk 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2000 : [recenzja] Ewelina Tylińska Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Historii Edukacji Iwonna Michalska s. 293-294