Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do działalności Jana Amosa Komeńskiego w Polsce w świetle nowych badań Marta Bečková s. 3-20
Zależność między nauczaniem ogólnym a specjalistycznym w ujęciu uniwersalnego wychowania permanentnego u Komeńskiego Dagmar Čapková s. 21-39
Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773 : działalność dydaktyczna i kulturana : zarys problematyki Wojciech Grzelecki s. 41-56
Problemy badań nad programami nauczania doby Komisji Edukacji Narodowej Czesław Majorek s. 57-67
Szkoły pokątne w Krakowie w okresie Komisji Edukacji Narodowej Jan Krukowski s. 69-82
Polskie Korpusy Kadetów w latach 1918-1939 Witold Lisowski s. 83-109
Początki rozwoju opieki pedagogicznej nad dzieckiem chorym w Łodzi Aleksandra Barylska s. 111-139
Tajne władze oświatowe w zachodniej Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1944 Ryszard Terlecki s. 141-156
Wokół reformy szkół wyższych w Polsce w latach 1944-1947 Janina Chodakowska s. 157-179
Konferencja metodologiczna poświęcona badaniom nad oświatą polską w okresie Oświecenia Anna Zielińska s. 181-186
"Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei", Kazimierz Korus, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Kazimierz Korus (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Některé zàkladni principy pedagogického myšleni J. A. Komenského", Dagmar Čapková, "Rozprawy Československé Akademie Věd. Řada Společenskych Věd" r. 87, s. 2, 1977 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej", Feliks W. Araszkiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Leonard Grochowski Feliks W. Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Zarys historii wychowania", Zbigniew Marciniak, Warszawa 1978 : [recenzja] Wanda Smakulska Zbigniew Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 193-196