Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polemika w Polsce lat trzydziestych na temat wartości szkoły radzieckiej Łukasz Kurdybacha s. 3-26
Radzieckie eksperymenty szkolne Wincenty Okoń s. 27-49
System wychowania kolektywnego w szkole radzieckiej Aleksander Lewin s. 50-84
Idee pedagogiczne Stanisława Szackiego Stefan Słomkiewicz s. 85-107
Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa s. 108-160
Szkoła średnia ogólnokształcąca na ziemiach polskich w latach 1915-1918 Feliks W. Araszkiewicz s. 161-231
"Istorija proswieszczanija w Turcji (koniec XVIII - naczało XX wieka", L. Żełtiakow, J. A. Petrosjan, Moskwa 1965 : [recenzja] Kalina Bartnicka Ûrij Ašotovič Petrosân (aut. dzieła rec.) L. Żełtiakow (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XIX i XX (1848-1930)". T. 2, Józef Madeja, Katowice 1965 : [recenzja] Karol Poznański Józef Madeja (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Education and the Labour Movement 1870-1920", Brian Simon, London 1965 : [recenzja] Józef Miąso Brian Simon (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Pisma pedagogiczne", Stanisław Karpowicz, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Bella Sandler Stanisław Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Die Lehrer im antifaschistischen Widerstandskampf der europäischen Völker (1933-1945)", Potsdam 1965 : [recenzja] Łucja Borodziej s. 246-250