Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad syntezą dziejów edukacji w okresie staropolskim Tadeusz Bieńkowski s. 3-14
Filomackie dyskusje o zawodzie nauczycielskim Irena Szybiak s. 15-30
Sprawa świeckiego szkolnictwa dla ludności żydowskiej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831) Adam Winiarz s. 31-50
Z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji (1867-1914) Józef Miąso s. 51-73
Pierwsze dziesięciolecie Szkoły Technicznej Wawelberga i Rotwanda (1895-1905) Ryszard Jakubów s. 75-92
Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919) Jerzy Róziewicz Leszek Zasztowt s. 93-123
Szkoła i nauczyciel Drugiej Rzeczypospolitej w literaturze pięknej i pamiętnikarskiej Stanisław Mauersberg s. 125-174
"Le temps des professeurs : analyse socio-historique de la profession enseignante au Portugal (XVIIIe-XXe siècle)", António Nóvoa, Lisboa 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski António Nóvoa (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"L'enseignement primaire et ses extensions : annuaire statistique, 19e-20e siècles", Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie, Françoise Huguet, Jean-Noël Luc, Antoine Prost, Paris 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski Jean-Pierre Briand (aut. dzieła rec.) Jean-Michel Chapoulie (aut. dzieła rec.) Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) Jean-Noël Luc (aut. dzieła rec.) Antoine Prost (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925", Grażyna Karolewicz, Lublin 1978 ; "T. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów", Grażyna Karolewicz, Lublin 1989; T. III: "Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty)", Jan Ziółek, Lublin 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"History of Education Quarterly" - amerykańska historiografia oświatowa u progu lat dziewięćdziesiątych Leszek Zasztowt s. 182-186
"Histoire de l'Éducation", No No 42, 43-44, 45 (1989-1990) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 186-188