Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów oświatowych w okresie sejmu konwokacyjnego 1764 roku Władysław Maria Grabski s. 3-21
Przepisy dla szkół parafialnych z 1780 roku Tadeusz Mizia s. 22-38
Zagadnienia oświatowe w prasie Piotra Świtkowskiego Józef Krasuski s. 39-68
Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec sprawy oświaty ludu w 1861 roku Karol Poznański s. 69-94
Wpływy oświatowe w Rosji na kraje południowosłowiańskie w XIX wieku Mieczysław Tanty s. 95-122
Z dziejów szkół kolejowych w Królestwie Polskim Józef Miąso s. 123-144
Problem języka polskiego w szkołach rządowych w Królestwie Polskim Edmund Staszyński s. 145-171
Opór przeciw próbom sklerykalizowania oświaty polskiej w okresie zawierania konkordatu z 1925 roku Feliks Araszkiewicz s. 172-197
"Der Josefinismus : die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848", Eduard Winter, Berlin 1962 : [recenzja] Łukasz Kurdybacha Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Jahrbuch für Erziehungs- und Schulgeschichte", Jh 1-2 (1961-1962) : [recenzja] Michał Cieśla s. 200-205
"Beitrage zur Geschichte der Vorschulerziehung", pod red. Edith Bernaterff, Karl Heinz Günther, Margot Krecker, Heinz Schuffenhauer, Berlin 1960 : [recenzja] Bella Sandler Edith Bernaterff (aut. dzieła rec.) Karl Heinz Günther (aut. dzieła rec.) Margot Krecker (aut. dzieła rec.) Heinz Schuffenhauer (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych", Janina Lubieniecka, Warszawa 1960 : [recenzja] Tadeusz Mizia Janina Lubieniecka (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XVIII i XIX (1763-1848)", T. 1, Józef Madeja, Katowice 1960 : [recenzja] Karol Poznański Józef Madeja (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Szkoła Polska w Paryżu", Noe Gruss, Warszawa 1962 : [recenzja] Józef Miąso Noe Gruss (aut. dzieła rec.) s. 215-217