Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Polscy przedstawiciele "scientia curiosa" Tadeusz Bieńkowski s. 5-34
Krzemieniecka Szkoła Geometrów Skarbowych 1807-1831 Jerzy Krawczyk s. 35-63
Z dziejów tajnej działalności oświatowej studentów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego : Koło Oświaty Ludowej (1894-1898) Leszek Zasztowt s. 65-89
Polska oświata i pedagogika lat międzywojennych w międzynarodowych opiniach naukowych Leonard Grochowski s. 91-134
Kształcenie zawodowe młodzieży pracującej (1918-1939) Józef Miąso s. 135-157
Aliancka koncepcja przebudowy oświaty w Niemczech powojennych Łucja Borodziej s. 159-196
Nauka i szkolnictwo wyższe w polityce kulturalnej i demilitaryzacyjnej aliantów zachodnich : doświadczenia okresu powojennego Manfred Heinemann s. 197-216
"Les inspecteurs généraux de l'instruction publique. Dictionnaire biographique 1802-1914", Isabelle Havelange, Françoise Huguet, Bernadette Lebedeff, Paris 1986 : [recenzja] Leonard Grochowski Isabelle Havelange (aut. dzieła rec.) Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) Bernadette Lebedeff (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Antoni Osuchowski 1849-1928 : zarys biograficzny", Eugeniusz Tryniszewski, Olsztyn 1985 : [recenzja] Leszek Zasztowt Eugeniusz Tryniszewski (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie", Karol Poznański, Lublin 1985 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Teleologia wychowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1980)", Feliks W. Araszkiewicz, Słupsk 1986 : [recenzja] Henryk Porożyński Feliks W. Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Die historische Pädagogik in Europa und den USA". T. 1, 2, Manfred Heinemann, Stuttgart 1979, 1985 : [recenzja] Józef Miąso Manfred Heinemann (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Acta Comeniana : revue internationale des etudes comeniologiques" 6. Archiv pro bádáni o životě a díle Jana Amosa Komenského" 30, Praha 1985 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 234-235
Bibliografia zawartości "Rozpraw z Dziejów Oświaty", T. 1-30 Leonard Grochowski s. 237-255