Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych : seminarium historyków wychowania. s. 3-4
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych a Komisja Edukacji Narodowej Kamilla Mrozowska s. 5-19
Myśl pedagogiczna i praktyka oświatowo-wychowawcza w działalności Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Czesław Majorek s. 21-36
Związek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych z projektami utworzenia Akademii Nauk Bożenna Michalik s. 37-47
"Dykcjonarz starożytności" Grzegorza Piramowicza Tadeusz Bieńkowski s. 49-60
"Powinności nauczyciela" Grzegorza Piramowicza a poradniki dla nauczycieli szkół ludowych Ignacego Felbigera i Fryderyka Eberharda Rochowa Marianna Krupa s. 61-75
Praktyka stanu nauczycielskiego w świetle instrukcji dla wizytatorów szkół Komisji Edukacji Narodowej Irena Szybiak s. 77-90
Sprawa przedruku "Ustaw Komisji Edukacji Narodowej" w Wileńskim Okręgu Szkolnym początku XIX w. Kalina Bartnicka s. 91-106
Z dziejów Gdańskiej Szkoły Nawigacyjnej w latach 1817-1918 Henryk Fierek s. 107-153
Nieznany fragment rozprawy J. K. Plebańskiego pt. "Przegląd pedagogiczny" Ryszard Ergetowski s. 155-160
Problematyka oświatowo-wychowawcza na łamach czasopisma "Wiedza" i jej kontynuacji - "Nowe Życie", "Światło", "Kuźnia" Elżbieta Zdunek s. 161-182
Podstawy i zakres działalności wychowawczej Kościoła katolickiego w szkołach II Rzeczypospolitej Leonard Grochowski s. 183-212
"Les grands problèmes de l'éducation dans le monde. Essai d'analyse et de synthèse", Jean Thomas, Paris 1975 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jean Thomas (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 8, Autobiografické vyznáni, plány, dopisy", Praha 1975 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski s. 217-219
"Jan Amos Comenius, Lehrer der Nationen", Franz Hofmann, Leipzig [etc.] 1975 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Franz Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Album uczniów Chełmińskiego Gimnazjum Akademickiego 1692-1816", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Jan Krukowski Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa 1975 : [recenzja] Józef Krasuski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Leonard Grochowski Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Le mouvement de réforme de l'enseignement en France 1760-1798", Jean Morange, Jean François Chassaing, Paris 1974 : [recenzja] Anna Zielińska Jean François Chassaing (aut. dzieła rec.) Jean Morange (aut. dzieła rec.) s. 229-231