Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola szkół kanonickich w Małopolsce XIII wieku Józef Szymański s. 3-15
Komeński a wychowanie do pracy Józef Brambora s. 16-28
Plan wychowania narodowego Michała Lepeletier Irena Szybiak s. 29-46
Marks i Engels o wychowaniu i nauczaniu Ignacy Szaniawski s. 47-67
Procesy laicyzacji oświaty w Belgii Łukasz Kurdybacha s. 68-102
Ochronki dziecięce Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Bella Sandler s. 103-132
Szkolnictwo handlowe w Królestwie Polskim (1855-1914) Józef Miąso s. 133-168
"L'enseignement primaire en France de la révolution à la loi Guizot (1789-1833)", Maurice Gontard, Paris 1959 : [recenzja] Irena Szybiak Maurice Gontard (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"A History of Adult Education in Great Britain", Thomas Kelly, Liverpool 1962 : [recenzja] Józef Miąso Thomas Kelly (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Walka o demokratyczną szkołę polską w latach 1918-1922", Janina Schoenbrenner, Warszawa 1963 : [recenzja] Klemens Trzebiatowski Janina Schoenbrenner (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947 : dokumenty i materiały", oprac. Roman Polny ; pod red. Stanisława Skrzeszewskiego, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Korzon Roman Polny (aut. dzieła rec.) Stanisław Skrzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 179-181